Châm ngôn 18:7

Châm ngôn 18:7 BPT

Ngôn ngữ của kẻ dại sẽ hại nó; lời nói của nó là cái bẫy cho nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share