Châm ngôn 18:5

Châm ngôn 18:5 BPT

Không nên thiên vị kẻ ác, hay xử bất công với người vô tội.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share