Châm ngôn 18:23

Châm ngôn 18:23 BPT

Kẻ nghèo van xin nhưng người giàu đáp xẳng xớm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 18:23