Châm ngôn 18:17

Châm ngôn 18:17 BPT

Người đầu tiên trình bày lý lẽ có vẻ hợp lý, cho đến khi bị chất vấn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share