Châm ngôn 18:11

Châm ngôn 18:11 BPT

Kẻ giàu trông cậy vào của cải, tin rằng của cải là thành có vách cao vững chãi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Châm ngôn 18:11

Share