Châm ngôn 13:8

Châm ngôn 13:8 BPT

Kẻ giàu có thể phải trả tiền chuộc mạng mình, nhưng người nghèo sợ bị đe dọa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share