Châm ngôn 13:7

Châm ngôn 13:7 BPT

Có người làm bộ giàu mà thực ra chẳng có gì. Kẻ khác làm bộ nghèo nhưng thực ra lại giàu có.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share