Châm ngôn 13:4

Châm ngôn 13:4 BPT

Kẻ lười biếng mong mỏi nhiều mà chẳng được gì, nhưng sự ao ước của người siêng năng sẽ được thoả mãn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share