Châm ngôn 13:3

Châm ngôn 13:3 BPT

Ai thận trọng trong lời ăn tiếng nói bảo vệ mạng sống mình, còn kẻ phát ngôn bừa bãi sẽ bị tàn hại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Châm ngôn 13:3

Share