Châm ngôn 13:25

Châm ngôn 13:25 BPT

Người công chính sẽ đủ ăn, còn kẻ ác sẽ bị đói khổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:25