Châm ngôn 13:24

Châm ngôn 13:24 BPT

Không sửa dạy con là ghét nó, nhưng ai thương con mình sẽ lo sửa dạy nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share