Châm ngôn 13:21

Châm ngôn 13:21 BPT

Kẻ có tội sẽ bị chuyện lôi thôi theo đuổi, nhưng người nhân đức sẽ vui hưởng thành công.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.