Châm ngôn 13:2

Châm ngôn 13:2 BPT

Người nhân đức ăn lấy hoa quả của miệng mình, nhưng kẻ gian tà chỉ ham thích sự hung bạo.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:2