Châm ngôn 13:18

Châm ngôn 13:18 BPT

Ai không chịu sửa dạy sẽ lâm cảnh nghèo khó và nhục nhã, nhưng ai nghe lời khuyên dạy sẽ được tôn trọng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.