Châm ngôn 13:18

Châm ngôn 13:18 BPT

Ai không chịu sửa dạy sẽ lâm cảnh nghèo khó và nhục nhã, nhưng ai nghe lời khuyên dạy sẽ được tôn trọng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share