Châm ngôn 13:16

Châm ngôn 13:16 BPT

Người thông sáng hành động khôn ngoan, còn kẻ ngu dại phơi bày bản chất dốt nát của mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share