Châm ngôn 13:15

Châm ngôn 13:15 BPT

Người biết phải chăng sẽ được kính trọng, nhưng đời của kẻ không đáng tin sẽ lâm cảnh khốn khổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:15