Châm ngôn 13:14

Châm ngôn 13:14 BPT

Lời dạy dỗ của người khôn là mạch sống. Nó giúp người ta tránh được cạm bẫy nguy hiểm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:14