Châm ngôn 13:13

Châm ngôn 13:13 BPT

Ai gạt bỏ điều dạy bảo sẽ phải trả giá đắt, còn kẻ vâng theo mệnh lệnh sẽ được ban thưởng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:13