Châm ngôn 13:10

Châm ngôn 13:10 BPT

Tánh kiêu căng chỉ đưa đến cãi vã, nhưng ai nghe lời khuyên răn là người khôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.