Châm ngôn 13:1

Châm ngôn 13:1 BPT

Con khôn ngoan nghe lời cha khuyên bảo, nhưng con hỗn láo chẳng thèm để ý đến lời răn dạy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 13:1