Dân số 34:1

Dân số 34:1 BPT

CHÚA bảo Mô-se
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân số 34:1