Mác 8:13

Mác 8:13 BPT

Rồi Ngài bỏ họ, xuống thuyền sang bờ hồ bên kia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share