Mi-ca 3:7

Mi-ca 3:7 BPT

Các nhà tiên kiến sẽ xấu hổ; kẻ bói toán sẽ ngượng ngùng. Thật vậy, tất cả bọn họ sẽ che miệng, vì sẽ không có lời đáp nào từ Thượng-Đế cả.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share