Mi-ca 3:3

Mi-ca 3:3 BPT

Các ngươi ăn thịt dân ta và lột da, bẻ gãy xương họ; các ngươi bằm họ ra như bằm thịt để nấu, như thịt trong nồi nấu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share