Mi-ca 2:4

Mi-ca 2:4 BPT

Lúc đó dân chúng sẽ chế giễu ngươi và hát bài ai ca nầy về ngươi: ‘Chúng ta hoàn toàn bị hủy hoại rồi; CHÚA đã cướp đất của dân ta. Thật vậy, Ngài đã lấy đất khỏi tôi và chia ruộng nương chúng ta cho các kẻ thù chúng ta!’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share