Mi-ca 2:3

Mi-ca 2:3 BPT

Vì thế nên CHÚA phán: “Ta dự định gây khốn khó cho gia đình nầy, các ngươi không thể tự cứu được đâu. Ngươi sẽ không còn bước đi hiên ngang nữa, vì đó là thời kỳ hãi hùng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share