Ma-la-chi 1:9

Ma-la-chi 1:9 BPT

CHÚA Toàn Năng phán “Bây giờ hãy van xin Thượng Đế tỏ lòng nhân từ cùng các ngươi, nhưng Ngài sẽ không chấp nhận các ngươi nếu các ngươi mang đến của lễ như thế.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share