Ma-la-chi 1:6

Ma-la-chi 1:6 BPT

CHÚA Toàn Năng phán “Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn trọng chủ mình. Nếu ta là cha, thì lòng tôn kính dành cho ta ở đâu? Nếu ta là chủ, thì các ngươi tôn trọng ta ở chỗ nào? Các ngươi, những thầy tế lễ, chính các ngươi là kẻ khinh dể danh ta. Nhưng các ngươi hỏi, ‘Chúng tôi khinh thường danh Ngài như thế nào?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share