Ma-la-chi 1:3

Ma-la-chi 1:3 BPT

mà ghét Ê-sau. Ta đã tiêu diệt vùng núi non của nó và giao đất nó cho chó rừng ở sa mạc.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share