Ma-la-chi 1:2

Ma-la-chi 1:2 BPT

CHÚA phán, “Ta đã yêu ngươi.” Nhưng ngươi hỏi, “CHÚA yêu chúng tôi như thế nào?” CHÚA phán, “Ê-sau là anh Gia-cốp phải không? Nhưng ta yêu Gia-cốp
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share