Ma-la-chi 1:11

Ma-la-chi 1:11 BPT

“Danh ta sẽ được tôn trọng trong mọi dân, từ Đông sang Tây. Nơi nào cũng có đốt hương và của lễ tinh sạch dâng lên để tôn kính ta, vì ta được tôn trọng trong mọi dân.” CHÚA Toàn Năng phán như vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share