Ma-la-chi 1:10

Ma-la-chi 1:10 BPT

“Ôi ước gì một người trong các ngươi đóng các cửa đền thờ lại để các ngươi không đốt lửa một cách vô ích trên bàn thờ ta nữa! Vì ta không hài lòng về các ngươi, sẽ không nhận lễ vật từ các ngươi dâng lên nữa.” CHÚA Toàn Năng phán như vậy
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share