YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 4

4
Chúa Giê-xu chịu ma quỉ cám dỗ
(Ma 4:1-11; Mác 1:12-13)
1Chúa Giê-xu được đầy dẫy Thánh Linh từ sông Giô-đanh trở về. Thánh Linh đưa Ngài vào vùng đồng hoang 2để ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Ngài cữ ăn suốt thời gian đó nên sau thì Ngài đói lả.
3Ma quỉ mới nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy biến đá nầy thành bánh đi.”
4Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng Thánh Kinh viết: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi đâu.’”#Phục 8:3
5Ma quỉ liền mang Chúa Giê-xu lên một nơi cao và chỉ cho Ngài thấy mọi nước trên thế gian trong chốc lát. 6Nó bảo Ngài, “Tôi sẽ cho anh hết các quốc gia nầy luôn cả quyền lực và vinh quang của chúng. Vì tất cả đều đã được giao cho tôi, nên tôi muốn cho ai tùy ý. 7Nếu anh chịu bái lạy tôi, tôi sẽ cho anh hết.”
8Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh dạy: ‘Ngươi phải tôn thờ Chúa là Thượng Đế của ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”#Phục 6:13
9Sau đó ma quỉ đưa Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy nhảy xuống đi. 10Vì có lời Thánh Kinh ghi:
‘Ngài sẽ cho thiên sứ chăm sóc ngươi và bảo bọc ngươi.’#Thi 91:11
11‘Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi
trong bàn tay để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’”#Thi 91:12
12Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng cũng có lời Thánh Kinh ghi: ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’”#Phục 6:16
13Sau khi tìm đủ cách cám dỗ Chúa Giê-xu, ma quỉ liền bỏ đi, chờ cơ hội khác.
Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ ở Ga-li-lê
(Ma 4:12-17; Mác 1:14-15)
14Chúa Giê-xu trở lại miền Ga-li-lê với đầy năng quyền của Thánh Linh. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả miền ấy. 15Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường, mọi người đều ca tụng Ngài.
Chúa Giê-xu về thăm quê
(Ma 13:53-58; Mác 6:1-6)
16Chúa Giê-xu trở về Na-xa-rét là nơi sinh trưởng. Vào ngày Sa-bát, theo thói quen, Ngài vào hội đường và đứng dậy đọc. 17Có người đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra gặp chỗ viết:
18Chúa đặt Thần Linh Ngài trong ta,
vì Ngài đã chỉ định ta rao Tin Mừng cho kẻ nghèo.
Ngài sai ta báo cho những kẻ bị cầm tù
là họ đã được trả tự do rồi,
và cho người mù biết là họ sẽ sáng mắt trở lại.
Ngài sai ta giải thoát những người bị áp bức,
19và báo tin thời kỳ Chúa sẽ bày tỏ lòng nhân từ của Ngài.#Ê-sai 61:1-2; 58:6
20Chúa Giê-xu xếp sách lại, trao cho người giữ và ngồi xuống. Mọi người có mặt trong hội đường nhìn Ngài chăm chú. 21Ngài bảo, “Hôm nay, những lời các ông bà vừa mới nghe đang được thực hiện!”
22Mọi người đều nói tốt về Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời kỳ diệu mà Ngài nói ra. Họ hỏi nhau, “Đây có phải là con Giô-xép không?”
23Chúa Giê-xu bảo họ, “Tôi biết các ông bà muốn nói với tôi câu ngạn ngữ: ‘Ông bác sĩ ơi, hãy tự chữa mình đi.’ Các ông bà muốn nói, ‘Những gì chúng tôi nghe ông làm ở Ca-bê-nâm thì cũng hãy làm tại tỉnh nhà nầy đi!’” 24Rồi Chúa Giê-xu nói, “Tôi bảo thật, nhà tiên tri không bao giờ được chấp nhận nơi quê quán của mình cả. 25Thật vậy, vào thời Ê-li có rất nhiều bà góa trong Ít-ra-en. Suốt ba năm rưỡi đằng đẵng, khắp nước Ít-ra-en không có một giọt mưa, cả xứ không nơi nào có thức ăn. 26Nhưng Ê-li không được sai đến với bà nào trong số đó cả mà lại được sai đến với một bà góa ở Xa-rê-phát, một tỉnh thuộc Xi-đôn. 27Trong thời nhà tiên tri Ê-li-sê có rất nhiều người mắc bệnh cùi trong Ít-ra-en nhưng không ai được chữa lành, ngoại trừ Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28Khi dân chúng trong hội đường nghe những chuyện ấy thì tức giận. 29Họ đứng dậy, đẩy Ngài ra khỏi thành phố, lôi Ngài đến bờ vực nơi thành phố được xây, định xô Ngài xuống. 30Nhưng Chúa Giê-xu lách qua giữa đám đông và đi khỏi.
Chúa Giê-xu đuổi quỉ
(Mác 1:21-28)
31Chúa Giê-xu đến Ca-bê-nâm, một thị trấn miền Ga-li-lê và vào ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng. 32Họ rất ngạc nhiên về lối dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy bằng quyền năng. 33Trong hội đường có một người đang bị ác quỉ ám. Anh la lớn, 34“Giê-xu người Na-xa-rét ơi! Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài là Đấng Thánh của Thượng Đế!” 35Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi người nầy ngay!” Ác quỉ vật anh xuống đất trước mặt mọi người, rồi ra khỏi mà không gây thương tích gì cho anh.
36Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Việc nầy là nghĩa làm sao? Ngài dùng quyền năng ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta.” 37Cho nên danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng ấy.
Chúa Giê-xu chữa lành bà mẹ vợ của Phia-rơ
(Ma 8:14-15; Mác 1:29-31)
38Rời hội đường, Chúa Giê-xu đi đến nhà Xi-môn.#4:38 Xi-môn Tên khác của Xi-môn là Phia-rơ. Xem thêm 5:3, 4, 5, 10. Bà mẹ vợ của Xi-môn đang lên cơn sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà. 39Chúa Giê-xu đến bên giường ra lệnh cho cơn sốt. Cơn sốt dứt, bà lập tức ngồi dậy và phục vụ mọi người.
Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người bệnh khác
(Ma 8:16-17; Mác 1:32-34)
40Khi mặt trời lặn, dân chúng mang những người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho tất cả. 41Tà ma cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, “Ngài là Con Thượng Đế.” Nhưng Chúa Giê-xu cấm chúng không được nói ra vì chúng nó biết Ngài là Đấng Cứu Thế.
Chúa Giê-xu thăm các thành khác
(Mác 1:35-39)
42Sáng sớm tinh sương, Chúa Giê-xu ra nơi vắng vẻ. Dân chúng kéo nhau đi tìm Ngài. Khi tìm được rồi, họ muốn giữ Ngài lại không cho đi. 43Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta phải rao giảng Nước Trời cho các tỉnh khác nữa. Vì lý do ấy mà Thượng Đế sai ta đến.”
44Rồi Ngài tiếp tục giảng dạy trong các hội đường miền Giu-đia.

Currently Selected:

Lu-ca 4: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy