Lu-ca 16:18

Lu-ca 16:18 BPT

Nếu một người đàn ông ly dị vợ và lấy người đàn bà khác thì phạm tội ngoại tình, còn người đàn ông nào cưới một người đàn bà ly dị chồng cũng phạm tội ngoại tình.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share