Lu-ca 16:17

Lu-ca 16:17 BPT

Trời đất qua đi còn dễ hơn thay đổi một nét chữ trong luật pháp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share