Lu-ca 16:1

Lu-ca 16:1 BPT

Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, “Có một ông nhà giàu nọ thuê một người làm quản lý cơ sở của mình. Nhưng anh quản lý bị tố cáo là tiêu tán tài sản của chủ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share