Lê-vi 22:19

Lê-vi 22:19 BPT

Người phải mang một con vật đực không tật nguyền: một con bò đực, chiên đực hay dê đực, để được nhậm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share