Lê-vi 22:10

Lê-vi 22:10 BPT

Chỉ có những người trong gia đình thầy tế lễ mới được phép ăn của lễ thánh mà thôi. Khách đến thăm thầy tế lễ, hay người làm công, không được phép ăn các thức ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share