Giô-suê 2:6

Giô-suê 2:6 BPT

Thật ra cô gái điếm đã mang hai người kia lên mái nhà và lấy rơm trải ra phủ kín họ lại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share