Giô-suê 2:4

Giô-suê 2:4 BPT

Nhưng cô gái điếm đem giấu hai người ấy. Chị ta bảo, “Họ có đến đây, nhưng tôi chẳng biết họ từ đâu đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share