Giô-suê 2:21

Giô-suê 2:21 BPT

Ra-háp bảo “Tôi đồng ý.” Rồi Ra-háp để họ lên đường. Xong, chị cột dây thừng đỏ nơi cửa sổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share