Giô-suê 2:16

Giô-suê 2:16 BPT

Chị bảo họ, “Các ông hãy đi mau vào vùng đồi núi để các người vua sai đi không bắt gặp các ông. Hãy trốn trong đó khoảng ba ngày. Sau khi họ trở về rồi, thì các ông hãy ra đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share