Giô-suê 2:11

Giô-suê 2:11 BPT

Khi nghe những tin đó, chúng tôi đều kinh hãi. Các chiến sĩ của chúng tôi hết dám chiến đấu, vì Chúa, là Thượng Đế các ông, cầm quyền trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share