Giô-suê 2:10

Giô-suê 2:10 BPT

vì chúng tôi đã nghe Chúa rẽ nước Hồng hải ra sao, khi các ông ra khỏi Ai-cập. Chúng tôi cũng nghe biết các ông đã tiêu diệt Xi-hon và Óc, hai vua dân A-mô-rít ở phía đông sông Giô-đanh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share