YouVersion Logo
Search Icon

Gióp 40

40
1Rồi CHÚA nói cùng Gióp:
2“Kẻ tranh luận với Đấng Toàn năng sẽ chỉnh Ngài chăng?
Người nào cáo trách Thượng Đế hãy trả lời với Ngài.”
3Sau đó Gióp thưa với CHÚA:
4“Tôi chẳng ra gì; tôi không thể đối đáp gì với Ngài,
nên tôi sẽ lấy tay che miệng.
5Tôi nói một lần nhưng sẽ không nói nữa.
Tôi nói hai lần, nhưng chẳng có gì để thêm.”
6Rồi từ giữa cơn giông CHÚA nói cùng Gióp:
7“Hãy nai nịt ngươi!#40:7 Hãy nai nịt ngươi Nguyên văn, “Hãy nai nịt cho ra vẻ nam nhi.” Câu nầy nghĩa là “hãy chuẩn bị ra trận.” Ta sẽ hỏi ngươi,
ngươi phải trả lời cho ta.
8Có phải ngươi bảo rằng ta bất công chăng?
Có phải ngươi oán trách ta để ta khiến cho ngươi hóa ra công chính chăng?
9Ngươi có mạnh bằng Thượng Đế không?
Giọng ngươi có gầm thét được như giọng Ngài không?
10Nếu được, hãy điểm tô ngươi bằng vinh hiển và sắc đẹp;
lấy vinh dự và uy nghi mặc vào.
11Hãy trút cơn thịnh nộ ngươi ra;
hãy nhìn kẻ tự phụ và hạ chúng xuống.
12Hãy nhìn kẻ kiêu căng và khiến chúng nhún nhường.
Hãy đè bẹp kẻ ác.
13Hãy chôn vùi chúng chung nhau trong bụi đất;
phủ mặt chúng trong mồ mả.
14Nếu ngươi làm được chuyện đó,
chính ta đây sẽ ca ngợi ngươi,
vì ngươi đủ mạnh để tự cứu mình.
15Hãy nhìn con bê-hê-mốt,#40:15 con bê-hê-mốt Đây có thể là con trâu nước, con tê giác, hay là con voi.
mà ta đã tạo nên như ta đã tạo ngươi.
Nó ăn cỏ như bò.
16Hãy nhìn sức lực trong thân thể nó;
bắp thịt trong bao tử nó vô cùng mạnh.
17Đuôi nó mạnh như cây hương nam,
các bắp thịt trong đùi nó đan tréo nhau.
18Xương nó như ống đồng;
chân nó như thanh sắt.
19Nó là một trong những công trình đầu tiên của Thượng Đế,
nhưng Đấng Tạo Hoá có thể tiêu diệt nó.
20Núi đồi, nơi các muôn thú nô đùa,
làm thức ăn cho nó.
21Nó nằm dưới các cây sen,
ẩn trong các bụi lác cao nơi đầm lầy.
22Các cây sen làm bóng che nó,
các cây bạch dương nơi dòng suối bao quanh nó.
23Nếu sông ngòi làm lụt lội, nó chẳng sợ;
dù sông Giô-đanh tràn đến nó vẫn thản nhiên.
24Có ai bịt được mắt nó để bắt nó không?
Có ai dám lấy vòng xỏ mũi nó không?”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy