Gióp 33:8

Gióp 33:8 BPT

Nhưng tôi đã nghe anh nói; Tôi nghe hết từng tiếng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share