Gióp 33:7

Gióp 33:7 BPT

Đừng sợ tôi; Tôi sẽ không khắt khe với anh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share