Gióp 33:6

Gióp 33:6 BPT

Trước mặt Thượng Đế tôi cũng như anh; Tôi cũng do đất sét mà ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share