Gióp 33:4

Gióp 33:4 BPT

Thần linh Thượng Đế tạo nên tôi, và hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share