Gióp 33:33

Gióp 33:33 BPT

Còn nếu anh không có gì để nói thì hãy nghe tôi đây; hãy im lặng, tôi sẽ dạy khôn cho anh.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share